Nabídka služeb

Nabízím služby v oblastech poradenství při zavádění a řízení systémů QMS, EMS, EnMS a BOZP prakticky ve všech odvětvích obchodu a průmyslu.

Portfolio služeb, které nabízím vychází ze zkušeností v oblastech zavádění a řízení široké palety systémů jakosti (Quality Management System), systému environmentálního managementu (Environmental Management System) a systému bezpečnosti a ochrana zdraví při práci (BOZP) do praxe.

Jsou to především:

  • Tvorba, řízení a zlepšování systému kvality dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 a EMAS.
  • Příprava společnosti / instituce k certifikaci dle vybrané normy.
  • Konzultace / provádění školení zaměstnanců dle požadavků normy .
  • Příprava na zákaznický audit dle norem kvality nebo oborových standardů.
  • Zpracování kompletních dokumentací a jejich průběžná aktualizace.

Mé znalosti a zkušenosti z tomto oboru pramení z dlouholeté praxe na pozici vedoucího auditora jedné z předních tuzemských certifikačních společností v oblasti těchto systémů.
V současnosti na tato témata také pravidelně přednáším a vedu školení zaměstnanců společností, které tyto systémy v budoucnu chtějí zavést nebo je již do svých výrobních či obchodních praxí úspěšně implementovali.

Ing. et Ing. Petr Krčil, Ph.D.

Družby 1431
755 01 Vsetín
IČ: 04540506

Nejsem plátce DPH.

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat na emailové adrese p.krcil@email.cz.